0512 78 58 87 info@jkd.nl

Milieu en duurzaamheid

Wij willen verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze activiteiten op milieu en mens. Bewuste keuzes horen daarbij om een goede balans hierin te bereiken.

In februari hebben wij daarom zonnepanelen laten plaatsen en zijn wij vorig jaar voor een gezondere werkomgeving overgestapt van een gas heftruck naar een elektrische

Daarnaast willen we verspilling zoveel mogelijk voorkomen. Ons hout en plaatmateriaal krijgt daarom een tweede leven. Voor de productie van ons plaatmateriaal wordt 100% circulair hout gebruikt, waarvan minimaal 85% hergebruikt hout. De overige 15% bestaat uit reststromen van de houtindustrie of dunningshout, afkomstig van duurzaam bosbeheer en wegbermonderhoud. Op deze manier slagen we erin ecologische verantwoord te ondernemen.

Wij werken zoveel mogelijk met milieuvriendelijke verpakkingsproducten. Ons verzend- /verpakkingsmateriaal bestaat uit te recyclen materiaal. Wij gebruiken verpakkingsmateriaal alleen wanneer het noodzakelijk is, zodat er niet onnodig materiaal verspild wordt. Waar dat mogelijk is hergebruiken wij verzend-/verpakkingsmateriaal.

Ons afval scheiden wij zoveel mogelijk in verschillende segmenten zodat het geschikt is voor hergebruik en recycling.

 

JKD en duurzaamheid
JKD en duurzaamheid